Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Zapasy > Historia sekcji

Historia sekcji

Sekcja zapaśnicza – styl klasyczny została założona w 1975r. przy GKS “Cartusia” Kartuzy dzięki zabiegom braci Stanisława, Andrzeja i Kazimierza Pryczkowskich. Stanisław Pryczkowski był pierwszym kierownikiem sekcji. Klub GKS “Cartusia” nie posiada ani obiektu, ani własnej siedziby, nie ma też stałego adresu. Dopiero od roku 80 siedziba klubu mieści się przy stadionie miejskim na ulicy 3-go Maja 32.

trening-12-1992-2_0

Zawodnicy sekcji zapaśniczej wywodzą się głownie z miejscowej młodzieży szkolnej i po za szkolnej. Z chwila utworzenia sekcji zgłaszało się bardzo dużo chętnych do uprawiania tej trudnej dyscypliny sportu. Cześć z nich zrezygnowała po kilku zajęciach, inni pewni swojej sprawności odchodzili z myślą własnego mistrzostwa, ci zaś którzy pozostali zapoczątkowali sukcesy sekcji. Planowa praca trenerów i zawodników przyczyniła się do tego, iż reprezentanci GKS “Cartusia” rozpoczęli starty w różnych grupach wiekowych, w różnych turniejach, począwszy od kwalifikacyjnych, a skończywszy na międzynarodowych. Już w roku 1976 GKS “Cartusia” na imprezę drugiej ligi indywidualnej w Pabianicach wystawiała swoich czterech czołowych zawodników: Brunona Neumana, Jacka Krzystowskiego, Adama i Andrzeja Pryczkowskich. Wówczas odnieśli oni pierwsze sukcesy. Jednak należy podkreślić, że sekcja osiągała w okresie przed październikiem 1978 znaczne sukcesy mając czterech zawodników występujących regularnie w pierwszej lidze, a bracia Pryczkowscy każdorazowo prasowali się na czołowych miejscach.

Dalsza planowana praca trenerów Andrzeja i Kazimierza Pryczkowskich rokowała nadzieję na sukcesy sportowe. Wiązano je z zawodnikami młodszej generacji: Radosławem Turkotem, Marianem Szymichowskim, Januszem Chlebą, Piotrem Mazur, Mirosławem Trederem, Romanem Kropidłowskim, Kazimierzem Wenta, Dariuszem Plichtą, Sławomirem oraz Krzysztofem Mejer, Sławomirem Dunst, Wiesławem Roszkowskim i Sławomirem Cieszyńskim. Z grona tych zawodników Radosław Turkot był reprezentantem kraju na Mistrzostwach Świata i Europy. Po latach dobrych, pełnych sukcesów, nadeszły lata wyciszenia, w czasie których zawodnicy klubu nie osiągali znacznych rezultatów, mimo uczestnictwa w wielu imprezach sportowych.

 

3

Dopiero na przełomie 1987- 1988 dokonano nowego naboru młodych, pełnych energii i chęci do nauki sztuki zapasów. Nie trzeba było długo czekać na rezultaty, wśród tych chłopców wyróżnili się wolą wali i umiejętnościami następujący zawodnicy: Artur Brylewski, Marcin i Seweryn Szwederowie, Łukasz Konkel, Łukasz Lange, Tomasz Krystowski, Patryk Zaborowski, Przemysław Korytkowski, Dawid i Adam Machowie, Adam Pryczkowski, syn Kazimierza Pryczkowskiego, Marcin Dobka, Rafał Konkol oraz Michał i Bartłomiej Pryczkowscy, synowie Andrzeja Pryczkowskiego. Z tej grupy największe sukcesy odnieśli: Bartłomiej Pryczkowski, Tomasz Krzystowski, Łukasz Konkel, Seweryn Szreder reprezentowali kraj na Mistrzostwach Świata i Europy i byli w Kadrze Narodowej. Sekcja ta istnieje po dzień dzisiejszy, a w maju 2005r. obchodziła 30-lecie istnienia sekcji zapaśniczej GKS “Cartusia” Kartuzy.

Sprawozdanie filmowe z 2012 roku - https://www.youtube.com/watch?v=vyWyiTTx7uQ&t=13s

Sprawozdania oraz wyniki zawodników sekcji zapaśniczej :

 

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

2016

2008

 

2017

2009

 

2018

2010

 

2019

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

Sponsorzy