Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Narciarstwo > Ski Arena

Ski Arena

Mapa trasy Ski Areny

Poniżej znajdziecie Państwo graficzną wersję naszej mapy tras wraz z opisem.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH W OŚRODKU CARTUSIA SkiArena

Mając na uwadze bezpieczeństwo narciarzy, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu:

1. Osoby przebywające w naszym ośrodku odpowiedzialne są za własne zachowanie. Dzieci muszą przebywać na trasach pod opieką osób dorosłych.

2. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5%) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają zakaz (dla własnego dobra) korzystania z tras biegowych.

3. Z tras narciarskich mogą korzystać osoby poruszające się wyłącznie na nartach (nie dotyczy to obsługi ośrodka). 

4. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach uwzględniając zalecany kierunek poruszania.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania na trasy gdzie jest umieszczona tablica „zakazu zjazdu”.

6. Wjeżdżanie na trasy z umieszczoną tablicą „trudny zjazd” narciarze wykonują na własną odpowiedzialność. Zimą warunki zmieniają się z godziny na godzinę. Szczególnie po ociepleniach mróz powoduje, że zjazdy mogą być dużo trudniejsze.

7. Na trasach poruszamy się na ogół prawą stroną.  Należy tak się zachowywać, by nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób.

8. Zjeżdżać trzeba z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu tras. Należy unikać zatrzymań na trasie w miejscach jej przewężeń i o ograniczonej widoczności.

9. Wyprzedzać na zjazdach należy tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich niezbędnych manewrów.

10. Jeśli na trasach nie odbywają się zawody to nie ma obowiązku ustępowania toru narciarzowi który nas wyprzedza, chociaż nie można jej całkowicie blokować.

11. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy wszelkich pojazdów. Również korzystanie z sanek na trasach jest zabronione bo powoduje ich niszczenie.

13. Mając na uwadze dbanie o jakość tras biegowych, narciarze poruszający się techniką łyżwową nie powinni wjeżdżać „ukośnie” na tor do klasyka, a narciarze poruszający się techniką klasyczną nie powinni robić „fałszywych” śladów pośrodku toru do łyżwy.

14. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje kierownictwo sekcji narciarskiej GKS „CARTUSIA” w Kartuzach.

 

Udostępnienie tras narciarskich w Bilowie

Planowana przez  Nadleśnictwo Kartuzy wycinka drzew w rejonie SkiAreny rozpoczęła się już zimą br. W jej wyniku zostały poważnie uszkodzone trasy leśne: pomarańczowa i przede wszystkim zielona. Dzięki staraniom działaczy sekcji narciarskiej udało się z Gminy Kartuzy pozyskać środki na modernizację w/w tras. W zakres projektu "Udostępnienie tras narciarskich w Bilowie" wchodzą: prace ziemne, modernizacja tablicy informacyjnej, renowacja barierek zabezpieczających, zakup taśm odgradzających oraz prace porządkowe na trasach.

Sponsorzy