Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Narciarstwo > Historia sekcji

Historia sekcji

Historia sekcji narciarskiej

 

Narciarstwo biegowe w Kartuzach ma wieloletnią, bogatą w wydarzenia i sukcesy historię, zapoczątkowaną w okresie międzywojennym i kontynuowaną z powodzeniem w drugiej połowie XX wieku. Sekcja narciarska prężnie działała od początku powstania Klubu, uczestnicząc w rywalizacji lokalnej i ogólnopolskiej. W tym czasie bardzo powszechne było narciarstwo na Kaszubach, w wielu szkołach prowadzone były sekcje narciarskie. Rywalizacja szkół w powiecie kartuskim zawsze była bardzo zacięta i stała na wysokim poziomie.

Więcej informacji za ten okres po ich uzyskaniu w czasie późniejszym.

Zastój w narciarstwie klasycznym nastąpił w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przyczynił się do tego ogólny kryzys ekonomiczny (nie było w szkołach i Klubie środków na działalność), oraz również kilka kolejnych nieśnieżnych zim, które spowodowały zaprzestanie działalności kół narciarskich. Odbywały się jeszcze Biegi narciarskie „Szlakiem Siedmiu Gwiazd” oraz zawody szkolne organizowane przez SP Nr 2 w Kartuzach. W latach dziewięćdziesiątych jedyną formą organizacyjną pozostało koło narciarskie przy ZSM w Kartuzach. Od 1987 roku do chwili obecnej uczniowie szkoły systematycznie uczestniczą w Biegu Piastów.

W 2000 roku przy ZST Kartuzy z inicjatywy Janusza Meissner powstał UKS „Ski-Mechanik”, który zajmował się narciarstwem biegowym. Prezesem był Andrzej Marchewicz. Działalność UKS została dostrzeżona przez PFS w Gdańsku, która proponuje współpracę i wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego w narciarstwie klasycznym. Utworzone zostały kadry wojewódzkie juniorów i młodzików.

W 2006 roku sekcja narciarska wróciła do Cartusii, a jej kierownikiem i szkoleniowcem został Janusz Meissner (rozwiązany zostaje UKS).

Od tego roku narciarze Cartusii systematycznie biorą udział w rywalizacji lokalnej i ogólnopolskiej. Corocznie kwalifikują się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zdobywają punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu w kategoriach juniorów i młodzików. Dwukrotnie nasi seniorzy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski.

W roku 2012 na Bilowie powstają trasy narciarskie.

Sponsorzy