Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Zapasy > Historia sekcji - 2003

Historia sekcji - 2003

GKS „Cartusia ”K a r t u z y

Zapasy Styl Klasyczny Sprawozdanie 2003

SPRAWOZDANIE SEKCJI ZAPASÓW GKS „CARTUSIA” ZA 2003 ROK.

XXVIII LAT DZIAŁALNOŚCI.

 

Sekcja działa w zmienionych warunkach bazowych, w porównaniu do roku ubiegłego :

SP nr 1, SP nx 2 i Gimnazjum nr lw Kartuzach. Od września 2003 roku przy UKS „Kania” w Przodkowie powstała Sekcja Zapasów.

Obecnie praca treningowa odbywa się w :

- UKS „Mat”, UKS „Jantar” i UKS „Kania”- grupy naborowe i młodzików,

- UKS „Gryf’ – grupa kadetów

W SP nr 1 w GKS „Cartusia”- kadeci, juniorzy i seniorzy.

 

 

Kadra trenerska odpowiedzialna za szkolenie:

- trener II klasy zapasów Bartłomiej Pryczkowski w UKS Mat i grupy kadetów- seniorów,

- trener II klasy zapasów Piotr Mazur w UKS Mat,

trener II klasy zapasów Andrzej Szczepanik w UKS „Kania” instruktor Dariusz Plichta w UKS Jantar i kadeci, instruktor Marcin Dobka w UKS Gryf

- konsultant Artur Pogosian w UKS Gryf,

Nad całością pieczę sprawuje Andrzej Pryczkowski. Miło nam przypomnieć, że pełni jednocześnie obowiązki drugiego trenera Kadry Narodowej i Olimpijskiej Seniorów.

 

 

Pomoc organizacyjna :

W Sekcji Zapasów działalnością organizacyjną kieruje Zarząd w zmienionym składzie :

Pan Wiesław Hirsz, długoletni Kierownik Sekcji poprosił o zwolnienie z obowiązku kierowania nią. Podobnie członek Zarządu Pan Roman BrylewskL Obu Zasłużonym Działaczom i Sponsorom składamy serdeczne podziękowania i życzymy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Obecny Zarząd tworzą :

1. Andrzej Pryczkowski – Kierownik Sekcji Zapasów,

2. Kazimierz Klas – Sekretarz Sekcji Zapasów,

3. Wacław Szreder – Członek Zarządu Sekcji Zapasów,

4. Sławomir Dunst – Członek Zarządu Sekcji Zapasów,

5. Bartłomiej Pryczkowski – Członek zarządu Sekcji zapasów.

 

 

Pod koniec ubiegłego roku nagle odszedł od nas jeden z założycieli Sekcji Zapasów w GKS „Cartusia”, wielokrotny medalista MP, Mistrz Polski Seniorów w Zapasach w Stylu Klasycznym w 1973 roku śp. KAZIMIERZ PRYCZKOWSKI. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 

Efekty pracy szkoleniowej w 2003r.

1. W zajęciach na matach bierze udział 90-100 zawodników od wieku 7 lat.

2. Wydarzeniem roku było zorganizowanie i sukcesy podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w dniach 10-12.X.03.

3. Sukcesy indywidualne:

 

Seweryn Szreder – Wicemistrz Polski Juniorów, I miejsce w Pucharze Polski Juniorów, Reprezentant Polski podczas Mistrzostw Świata Juniorów, członek Kadry Narodowej Juniorów, Seniorów i Olimpijskiej, Mistrzowska Klasa Sportowa PZZ

 

Tomasz Krzystowski- Młodzieżowy Mistrz Polski w kat.84 kg, Mistrzowska Klasa Sportowa PZZ

 

Łukasz Konkel – Młodzieżowy Mistrz Polski, zdobywca II miejsca w Pucharze Polski Seniorów w kat.óOkg, Mistrzowska Klasa Sportowa PZZ,

 

Papina Dawid – zdobywca złotego medalu i V II miejsca podczas Pucharów Polski Kadetów, Członek Kadry Narodowej Kadetów, I Klasa Sportowa PZZ.

 

Sławomir Dunst- VII podczas Pucharu Polski Seniorów, I Klasa Sportowa PZZ

 

Lange Kamil – Mistrz Zrzeszenia LZS Kadetów,, VI podczas PPKad., I Klasa Sportowa PZZ

 

Kleina Mateusz- V podczas PPKad. I III miejsce w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Kad., I Klasa Sportowa PZZ,

 

 

Wśród młodych zawodników naszej sekcji do wyróżniających się nazwisk należą: Serkowski Jakub, Papina Michał, Pogosjan Edgar, Jandziński Tomasz, Klej na Artur, Plichta Dawid, Byczkowski Ryszard, Sawa Marek, Marszałkowski Dariusz.

 

Sukcesy drużynowe, klubowe:

W rywalizacji Uczniowskich Klubów Sportowych – UKS „Gryf’ przy Gimnazjum Nr 1 plasuje się na III miejscu w Polsce.

W punktacji Polskiego Związku Zapaśniczego za 2003 rok Sekcja Zapasów GKS „Cartusia” utrzymała wysoką pozycję w rankingu klubów- 10 miejsce.

 

Inne sukcesy drużynowe :

UKS „Gryf’ – I miejsce w Międzynarodowym Turnieju UKS w Kat. Młodzik i II

Kadet w Bydgoszczy, III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju UKS o Puchar Warmii i Mazur w Olsztynie,

GKS „Cartusia” – I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Kartuzach ,IX miejsce w Pucharze Polski kadetów, VIII miejsce w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS, co wynika z przyznania nam limitu tylko dla 6 zawodników,

UKS „Jantar”- III w Mistrzostwach Wybrzeża Młodzików,

UKS „Gryf’- IVjw.

UKS „Mat”- Vjw.

 

 

Utrzymanie wysokiego poziomu sportowego, organizacyjnego i wysokiej pozycji w rankingu PZZ w minionym roku nie byłoby możliwe bez wsparcia Sponsorów. Pragniemy serdecznie podziękować Państwu:

Eugeniuszowi Stltmann, Eurofoods Kartuzy,

Witoldowi Bladowskiemu, BiS Kartuzy,

Andrzejowi Formela, Formar Kartuzy,

Przemysławowi Sosnowskiemu, Agawa Kartuzy,

Krystynie i Jarosławowi Chojnackim, Cristhine Kartuzy,

Janowi i Stefanowi Koszałkom, Koszałka Kartuzy,

Romanowi Brylewskiemu, Krispol Kartuzy,

Romanowi Kryszewskiemu, Daro Kartuzy

Wacławowi Szreder, Wiesław Hirsz, Sezam Kartuzy,

Mirosławowi Kulikowiczowi, Hetman Kartuzy,

Jackowi Wrońskiemu, Wroński Kiełpino,

Bogdanowi Górskiemu, Kiełpino,

Karolowi Dunst, Mechanika Pojazdowa Kartuzy,

Henrykowi Pietrasowi, Dromos Kartuzy,

Waldemarowi Wrońskiemu, KWW Bałtyk Bis Gdynia,

Kazimierzowi Hinc, Elus Kartuzy,

Elżbiecie Wilkowskiej, Prokart Kartuzy,

Tadeuszowi Moryniowi, Agora Kartuzy,

Marianowi Hirsz, Bilans Kartuzy,

Stanisławowi Okonkowi, Bomi Gdańsk,

Jerzemu Znanieckiemu, Polservice Kartuzy,

Adamowi Duszyńskiemu, Cartuz Kartuzy,

Marianowi Gniazdowskiemu, Almar Kartuzy,

Witoldowi Dampc BS Sztum,

Stanisławowi Płotce, Nowator Kartuzy,

Lucynie Hirsz, Autocentrum Kartuzy,

Mirosławie i Krzysztofowi Drewniak, Goździk Kartuzy,

Sławomirowi Dunst, Auto Serwis Dunst Kartuzy,

Andrzejowi Koszałce, Saniko Kartuzy,

Rafałowi Rasielewskiemu Kartuzy,

Arturowi Janiakowi, BT Oliwia Gdańsk,

Stanisławowi Lamczyk, Izobud Somonino,

Mirosławowi Miłosz Kartuzy,

 

Podsumowanie

Rok ubiegły potwierdził dobrą pracę szkoleniową w Sekcji, potwierdzeniem są wyniki zawodników, a także zorganizowane MMP z udziałem 150 uczestników. Ponownie zadziwiliśmy środowisko zapaśnicze w Polsce wysokim poziomem organizacyjnym i atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi dla najlepszych zawodników. Duża zasługa w tym sprawdzonych Przyjaciół Sekcji Zapasów. Dołożymy wszelkich starań, aby bieżący rok dostarczył nam wielu emocji sportowych i sukcesów.

Sponsorzy