Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Zarząd GKS

Zarząd GKS

Kazimierz Klas           Prezes

Wiesław Hirsz            Wiceprezes

Janusz Meissner         Sekretarz

Wiesław Treder          Skarbnik

Krzysztof Król             Członek 

 

Sponsorzy