Gminny klub sportowy Cartusia

  • energa_logo
  • kartuzy

Home > Narciarstwo > Ski Arena

Ski Arena

Planowana przez  Nadleśnictwo Kartuzy wycinka drzew w rejonie SkiAreny rozpoczęła się już zimą br. W jej wyniku zostały poważnie uszkodzone trasy leśne: pomarańczowa i przede wszystkim zielona. Dzięki staraniom działaczy sekcji narciarskiej udało się z Gminy Kartuzy pozyskać środki na modernizację w/w tras. W zakres projektu "Udostępnienie tras narciarskich w Bilowie" wchodzą: prace ziemne, modernizacja tablicy informacyjnej, renowacja barierek zabezpieczających, zakup taśm odgradzających oraz prace porządkowe na trasach.

 

Sponsorzy